OK klub

Premium garancija

Potpuna i sveobuhvatna garancija za zaštitu naočalnih leća i dioptrijskih okvira kupljenih u Optici Kobačić

Uvjeti OK Klub premium Garancije

Za naočalne leće

 • Garancija vrijedi 2 godine od datuma kupnje, uz besplatno članstvo u OK klubu u trenutku kupnje proizvoda.
 • Garancija može biti iskorištena u slučaju bilo koje vrste oštećenja, kao što su primjerice, grebanje, napuknuće ili lom.
 • Zamjenski par leća mora biti ista vrsta proizvoda; isti indeks loma, dioptrija, dorada, boja i ostale karakteristike.
 • U slučaju da proizvođač leća ne može isporučiti identičan proizvod, klijentu će biti ponuđen sličan proizvod istog cjenovnog ranga. Ako se klijent odluči za skuplji proizvod, razliku u cijeni u potpunosti plaća sam.
 • Garancija se može iskoristiti jednokratno za obje leće istovremeno ili jednokratno za svaku leću zasebno.
 • Naočale trebaju sadržavati najmanje jedan od premium zaštitnih slojeva Crizal® Rock™, Blue UV Capture™, Crizal® Sapphire™, Nikon SCC i SCB.
 • U slučaju kad su leće kupljene u sklopu akcije u kojoj klijent dobiva poklon naočale, garancija za prvi osnovni kupljeni par naočalnih leća pokriva 100% vrijednosti, dok za drugi poklonjeni par leća garancija pokriva 75% vrijednosti, a 25% vrijednosti klijent nadoplaćuje.
Premium garancija pokriva 100% vrijednosti leća - nema doplate!

Za dioptrijske okvire

 • Garancija vrijedi 2 godine od datuma kupnje.
 • Garancija može biti iskorištena u slučaju bilo koje vrste oštećenja, kao što su primjerice, grebanje, napuknuće, iskrivljenje ili lom.
 • U slučaju da dobavljač dioptrijskih okvira ne može isporučiti identičan proizvod, klijentu će biti ponuđen sličan proizvod istog cjenovnog ranga.* Ako se klijent odluči za skuplji proizvod, razliku u cijeni u potpunosti plaća sam.
 • U slučaju kad su dioptrijski okviri kupljeni u sklopu akcije u kojoj klijent dobiva dodatne okvire na poklon, garancija vrijedi za oba okvira i pokriva 100% vrijednosti.
* Veličinom i oblikom mora odgovarati postojećim naočalnim lećama ili biti takvog oblika da u njega postojeće naočalne leće pristaju nakon prekrajanja.

Da bi se OK KLUB Premium garancija aktivirala, klijent treba predočiti:

 • Jednu oštećenu leću ili obje oštećene leće.
 • Oštećeni dioptrijski okvir.
 • Garantni list OK KLUB PREMIUM GARANCIJE.

OK KLUB PREMIUM GARANCIJA vrijedi samo u slučaju da je garantni list potpisan i ovjeren, a cijena proizvoda i/ili usluge naplaćena.

Aktualne akcije