Što je to Binokularna optimizacija?

Binokularna optimizacija je proces prilagodbe leća u sklopu Varilux® XR series™ progresivnih leća. Temelji se na profilu vizualnog ponašanja nosioca. Zahvaljujući ovom prediktivnom modelu dobivenom izmjerama na modernim aparatima, definiraju se žarišne točke koje predviđaju gdje se pogled lijevog i desnog oka spajaju. Za svaku točku na leći se zna se potrebna dioptrija i astigmatizam, uzevši u obzir adiciju, prizmu, sferu i sve ostalo.

Nikada do sada niti jedne progresivne leće nisu mogle uskladiti pogled oba oka. Varilux® XR serija je konačno uspjela doskočiti ovom problemu.