Koliko često trebam pregled vida?

S godinama raste potreba za češćim pregledom vida. Preporučljivo je pregled vršiti najmanje jednom u dvije godine.